DEĞERLERİMİZ

Değerlerimiz, vizyonumuzu sürdürürken hayatın nasıl olması gerektiğini anlatır ve çalışanlarımızın günlük olarak nasıl
hareket etmek istediklerini tanımlamaya yardımcı olur. Bu değerler, takım arkadaşlarımızın yüksek beklentilerimizi aşma
yolunda heyecanla görevlerini yerine getirebilecekleri sağlam bir zemin sağlar.

İŞ BİRLİĞİ

Karşılıklı kazanç sağlamak ve ortak bir amaç uğrunda beraber çalışmak.

BÜTÜNLÜK

Bu tür bir uyum kişisel maliyet içeriyor olsa bile bu kabul edilmiş değerlere sahip çıkma ve bunlara bağlılık.

ÇEVİKLİK

Değişen koşulları hızlı yakalayabilmek ve bunlara yanıt verebilme becerisine sahip olmak.

YENİLİKÇİLİK

Üstün sonuçlar ve potansiyeli en üst düzeye çıkaran fırsatlar yaratmak için inisiyatif kullanmak.

SÜREKLİ GELİŞİM

İsrafı önlemek ve etkinliği arttırmak için fikirlerin, ürünlerin hizmetlerin ve süreçlerin sürekli iyileştirilmesi.